Liên Hệ

Thư liên hệ

  Họ tên / Full NameYêu cầu

  E-MailYêu cầu

  Công tyYêu cầu

  Bộ phận・Vị trítùy chọn

  điện thoạiYêu cầu

  mã bưu điệnYêu cầu

  Địa chỉ nhàYêu cầu

  mục yêu cầuYêu cầu

  Nội dung điều traYêu cầu

  Chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật
  Ngày ban hành: 07 tháng 11 năm 2022
  Ngày sửa đổi lần cuối: ー

  Công ty TNHH Sandenki Việt Nam

  Công ty TNHH Sandenki Việt Nam (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") nhận ra rằng trách nhiệm của việc xử lý thông tin cá nhân trong quan hệ xã hội cần theo một phương thức thích hợp. Công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân và thực hiện việc xử lý phù hợp các thông tin cá nhân .

  Định nghĩa thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân là tất cả thông tin liên quan đến người được ghi trên bảng liên hệ phía trên và được định nghĩa là theo mục cụ thể (thông tin nhận dạng) như tên, thông tin liên hệ hoặc địa chỉ của người liên hệ.

  Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng theo những mục đích đã chỉ định ở mức giới hạn và sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích sử dụng mà không có sự đồng ý trước của người đó. Ngoài ra, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân bằng cách lừa đảo hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác.

  Quản lý thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, làm sai lệch, v.v. thông tin cá nhân có được.

  Giới thiệu về SSL
  Trang web này hỗ trợ giao tiếp được mã hóa "SSL" để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. (Cần có trình duyệt tương thích SSL để sử dụng SSL. Ngay cả với trình duyệt tương thích SSL, SSL có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt hoặc giao tiếp SSL có thể không thực hiện được tùy thuộc vào môi trường kết nối Internet.)

  Phạm vi bảo vệ thông tin cá nhân
  Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này (https://www.sdgp.net/).

  Khiếu nại và tư vấn thông tin cá nhân
  Nếu người liên hệ yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa hoặc tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp theo quy định của pháp luật.

  Bộ phận trao đổi liên lạc
  Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với người phụ trách bên dưới.

  Công ty TNHH Sandenki Việt Nam

  Điện thoại
  84-274-3800432
  84-274-3800433
  84-274-3800437

  thời gian tiếp nhận
  8:00~16:45


  điện thoại