Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh CÔNG TY TNHH SANDENKI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SANDENKI VIỆT NAM được thành lập năm 2014 tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, chuyên gia công linh kiện lõi mô tơ điện các loại.
Từ trước khi thành lập, chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đào tạo các kỹ thuật viên Việt Nam thông qua hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, và quyết định mở rộng đầu tư, sau khi nhận được đề nghị từ một khách hàng Nhật Bản.
Để hiện thực hóa chất lượng Nhật Bản ở nước ngoài, chúng tôi đang tiến hành đào tạo thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng bằng những nhân viên kỳ cựu của Nhật Bản... , từ đó triển khai bí quyết sản xuất hơn 50 năm tại Nhật Bản để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi tại Việt Nam.
Liên quan đến hoạt động triển khai sản phẩm quốc nội xuất ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, thông qua hợp tác bền chặt với phía Nhật Bản (như sản xuất tại nước ngoài, làm hàng mẫu tại Nhật Bản), chúng tôi đưa ra các đề xuất cụ thể, cung cấp thông tin về các nhà cung cấp địa phương và đóng vai trò trung gian để đặt hàng mẫu.

Tính đến tháng 12 năm 2021, số lượng nhân viên là 130 người, trong đó chỉ có một người Nhật Bản là giám đốc đại diện pháp nhân.
Chính sách của chúng tôi là ủy thác những việc có thể cho nhân viên địa phương và chúng tôi đang hướng tới việc mở rộng hơn nữa.

WORKS

 • 01

  2P-7.5kW-MDPE

 • 02

  2P-15HP

 • 03

  2P-22kW

 • 04

  2P-40HP

 • 05

  4P-1.5kW

 • 06

  4P-2HP

 • 07

  4P-5.5kW

 • 08

  4P-22kW

 • 09

  4P-25HP

 • 10

  4P-30kW

 • 11

  6P-7.5HP